Activtek Thailand

ฆ่าเชื้อโควิด-19,ป้องกันภูมิแพ้,กำจัดฝุ่นPM2.5,ฆ่าเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย,Activtek AP3000,กำจัดกลิ่น, RCI , ActivePure, Covid-19,เครื่องฆ่าเชื้อcovid
ฆ่าเชื้อโควิด19, ป้องกันการแพร่เชื้อโรค,ฆ่าเชื้อไวรัส,กำจัดฝุ่นPM2.5,เครื่องฆ่าเชื้อcovid
ฆ่าเชื้อโควิด,ฆ่าเชื้อไวรัส,ฆ่าเชื้อรา,กำจัดฝุ่น PM2.5,กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์,เครื่องฆ่าเชื้อcovid,โควิด
เครื่องฆ่าเชื้อCovid-19,กำจัดฝุ่น PM 2.5,ป้องกันภูมิแพ้,กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์,ฆ่าเชื้อโรค,เชื้อรา
ฆ่าเชื้อไวรัส.ฆ่าเชื้อโควิด-19 ,ป้องกันภูมิแพ้,บนพื้นผิว,
เครื่องฆ่าเชื้อโควิด ,กำจัดฝุ่น PM2.5
ฆ่าเชื้อโรค,ป้องกันโควิด-19,กำจัดฝุ่นPM 2.5, ฆ่าเชื้อรา ,ไวรัส ,แบคทีเรีย,เครื่องฆ่าเชื้อcovid-19
อบฆ่าเชื้อ,ฆ่าเชื้อโควิด-19,ป้องกันการโรคติดต่อทางอากาศ,กำจัดกลิ่น,กำจัดฝุ่น PM 2.5

การ์ดอย่าตก COVID-19 รักษาไม่หายขาด

      เปิดคำเตือนจากหมอไต้หวัน ระบุ โควิด-19 น่ากลัว รักษาไม่หายขาด ความรุนแรงของโรคเหมือนป่วยเป็นเอดส์บวกกับซาร์ ที่ทำลายอวัยวะและภูมิต้านทาน และหากป่วยรอบสองเชื้อจะเข้าโจมตีหัวใจโดยตรง 

 

               อ้างอิง : https://www.youtube.com/watch?v=B5q8xslJ9F8 , https://www.youtube.com/watch?v=tooBM_HVz30