มาตรฐานและผลการทดลอง

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัส 99.98%

ได้รับการรับรองจาก FDA และสถาบัน MRI Global จากอเมริกา

 

 

 

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2 ในอากาศภายใน 3 นาทีและบนพื้นผิวสัมผัส

ได้รับการรับรองจาก FDA และสถาบัน MRI Global จากอเมริกา

 

 

 

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ฝุ่น ด้วยเครื่อง AIR&SURFACE PRO

ด้วยวิธี Air Sample และ Swab เชื้อ จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ภายในท่อดักท์แอร์ด้วยเครื่อง ActivTek รุ่น INDUCT

ด้วยวิธี Swab เชื้อ จากมหาวิทยาลัยมหิดล


 

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อโรคและไวรัสต่างๆ ด้วยเครื่อง ActivTek

จากมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตท จากอเมริกา


 

ผลการทดสอบการการฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวแยกเป็นชนิดต่างๆ 

 

 

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ปริมาณฝุ่นภายในอาคาร ด้วยเครื่อง ActivTek รุ่น AP3000

จากกรมควบคุมโรค

 

ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อด้วยระบบ RCI และ Ozone

 

ใบรับรองผลการทดสอบของ University of Cincinnati ว่าสามารถลดฝุ่นลอยขนาดเล็กหรือฝุ่น PM2.5 ได้

ทำให้ฝุ่นตกลงพื้นได้เร็วกว่า 250 เท่าจากแรงโน้มถ่วง