ลูกค้าของเรา

 

 Activtek ประเทศไทย  ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อโรค มลพิษทางอากาศ

                  ลดปัญหาภูมิแพ้ ตามความมุ่งมั่น จุดมุ่งหมายขององค์กรของเรา ที่ต้องการให้ทุกคน สุขภาพดี มีความสุข

                    ขอบพระคุณ หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงแรม ที่พักอาศัย และ บริษัทเอกชนต่างๆ

                                                             " ขอบคุณที่วางใจให้เราช่วยดูแล " 

             

 

Reference หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ 

Reference โรงพยาบาล

Reference โรงแรมและบ้านพักอาศัย

Reference  ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร