วิธีการใช้เครื่องบำบัดอากาศแต่ละรุ่น

วิธีการใช้งานเครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro (2 Cells)

 

ไฟกระพริบแจ้งเตือน AP3000