วิธีการใช้เครื่องบำบัดอากาศแต่ละรุ่น

วิธีการใช้งานเครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro (2 Cells)

 

                                                              FreshAir Cube จาก Vollara  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                FreshAir Mobile จาก Vollara