เครื่องฟอกอากาศ AP3000 เป็นเทคโนโลยี จากที่ไหน

    ครื่องบำบัดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ AP3000 เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จากองค์การ NASA (Space Technology)  เทคโนโลยี RCI ของ ActivePure เทคโนโลยี Radiant Catalytic Ionization (RCI) ของ ActivePure เป็นเทคโนโลยี PCO และ HPV เวอร์ชันที่เข้มข้นขึ้น RCI ประกอบด้วย Hydroxyl Radicals (OH), Vapor Hydrogen Peroxide (H2O2), ระดับโอโซน (อ่อน) (O3), และแสง UV-C ในระดับต่ำมาก กระบวนการ PCO ยังมีความสามารถในการลดระดับโอโซนได้ถึง 50% ในขณะที่สร้าง Hydroxyl Radicals และไอออนซุปเปอร์ออกไซด์ ตัวเร่งปฏิกิริยาของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และโลหะอื่น ๆ จะลด EPIs, VOCs และ HAI อื่น ๆ โดย> 99.9% อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพของ PCO นั้น RCI จะลดขนาด H2O2 ลงไปที่ 0.05 ppm และทำการบำบัดสิ่งของทั้งหมดอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ HVAC บำบัดฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและสิ่งปนเปื้อนในอากาศทันทีรวมถึงวัสดุที่มีรูพรุนเช่นผ้าม่านหมอนอิงและเสื้อผ้า