เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro เป็นเทคโนโลยี จากที่ไหน

   เครื่องบำบัดอากาศ Air&Surface Pro เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จากองค์การ NASA (Space Technology)  เทคโนโลยี ActivePure หรือ Radiant Catalytic Ionization (RCI) ของ ActivePure เป็นเทคโนโลยี เวอร์ชันที่พัฒนาสูงสุดเป็น RCI ประกอบด้วย Hydroxyl Radicals (OH), Vapor Hydrogen Peroxide (H2O2) ในขณะที่สร้าง Hydroxyl Radicals และไอออนซุปเปอร์ออกไซด์ ตัวเร่งปฏิกิริยาของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และโลหะอื่น ๆ จะลด EPIs, VOCs และ HAI อื่น ๆ โดย> 99.9% อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพของ RCI จะลดขนาด H2O2 ลงไปที่ 0.05 ppm และทำการบำบัดสิ่งของทั้งหมดอย่างต่อเนื่องฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวและสิ่งปนเปื้อนในอากาศทันทีรวมถึงวัสดุที่มีรูพรุนเช่นผ้าม่านหมอนอิงและเสื้อผ้า ใช้หลักการธรรมชาติ ปลอดภัยกับคนและดีต่อสิ่งแวดล้อม