เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศรุ่นอื่นอย่างไร

 เครื่องบำบัดอากาศ Air&Surface Pro แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศทั่วไป  คือ ไม่ใช้ไส้กรองในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น, ฝุ่น เป็นระบบ Active คือ ปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในอากาศเพื่อฆ่าเชื้อโรค, ไวรัส, รวมถึงเชื้อ COVID-19 ในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัส โดยใช้หลักการธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี ใช้ประจุ +,- กำจัดฝุ่นฝอยมีขนาดเล็กรวมถึงฝุ่น PM 2.5 ทำให้ฝุ่นมีน้ำหนักและตกลงสู่พื้น เพียงดูดฝุ่นหรือถูห้องเป็นประจำ จะทำให้กำจัดฝุ่นได้ถาวร 

(ไม่ใช่เครื่องกรองอากาศ จึงไม่ใช้ไส้กรอง)

Not just simple air purifier It's a Innovation