RCI หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีผลดีหรือผลเสียอะไรบ้างกับร่างกาย

 ผลดี คือ สามารถลดจำนวนเชื้อโรคได้หลายชนิดเช่น แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา รวมถึง เชื้อ COVID-19 การดูแลรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายถูก  ขบวนการกำจัดเชื้อโรคต่างๆในตัวเครื่อง ไม่มีสารเคมีเจือปนจึงไม่มีอันตรายต่อร่างกาย ใช้หลักการธรรมชาติในการปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสลายเป็นออกซิเจน ทำให้อากาศสดชื่น ปลอดภัยกับคนและดีต่อสิ่งแวดล้อม

หากมีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ๆเปิดเครื่อง Air&Surface Pro จะไม่ติดกันทั้งในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสในสถานที่ๆเปิดเครื่อง