เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro ราคาสูงจัง

 เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro ไม่แพงกว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไป สามารถเทียบราคาและตารางเมตรที่ครอบคลุม ปกติเครื่องกรองพื้นที่ครอบคลุมจะประมาณ 40 กว่าตร.ม. 

แต่รุ่น Air&Surface Pro ครอบคลุมได้ 279 ตร.ม. ต้องใช้ประมาณ 6-7 เครื่อง จึงจะได้พื้นที่เท่ากัน 

ซึ่งราคาเครื่องกรองอากาศทั่วไปจะแพงกว่าและทั้งกำจัดเชื้อโรค, ฝุ่น, ควัน ประหยัดค่าเปลี่ยนไส้กรองอีกจำนวนมาก ประหยัดไฟ กินไฟเพียง 43 วัตต์เท่ากับหลอดไฟ 1 ดวง และเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเป็นรูปธรรม