เครื่องฟอกอากาศ AP3000 ราคาสูงจัง

 เครื่องบำบัดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ AP3000 ไม่แพงกว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไป สามารถเทียบราคาและตารางเมตรที่ครอบคลุมได้หากราคาถูกพื้นที่ครอบคลุมจะประมาณ 40 กว่าตร.ม. แต่ AP3000 ครอบคลุมได้ 279 ตร.ม. ต้องใช้ประมาณ 6-7 เครื่อง จึงจะได้พื้นที่เท่ากัน ซึ่งราคาเครื่องกรองอากาศทั่วไปแพงกว่าแน่นอน  ในส่วนของเทคโนโลยี ที่ไม่ต้องใช้ไส้กรองจึงประหยัดค่าเปลี่ยนไส้กรองอีกจำนวนมาก ประหยัดไฟ และเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเป็นรูปธรรม