มีอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเครื่อง AP3000 สามารถใช้งานได้ถึง 279 ตร.ม.

      ในตัวเครื่องมีโชว์ สามารถตั้งค่าพื้นที่การทำงานได้ทั้งตารางเมตรและตารางฟุต ต่ำสุด 23 ตร.ม. สูงสุด 279 ตร.ม. และมีเอกสารสเปคคุณสมบัติของผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือที่ระบุพื้นที่การทำงานชัดเจน

 ซึ่งแสดงให้เห็นบนสื่อ Online ที่มีการควบคุม