เครื่องฟอกอากาศ AP3000 กินไฟเท่าไหร่ ถ้าตีเป็นเงินค่าไฟต่อวันกี่บาท สำหรับเปิด วันละ 12 ชม.

เครื่องบำบัดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ AP3000 กินไฟ 50 WATT ค่าไฟวันละ 1.58 หรือเดือนละ 47.52 บาท กรณีเปิดวันละ 8 ช.ม. หากเปิด 12 ช.ม.ต่อวันๆ ละ 2.37 บาท เดือนละ 71.10 บาท (ค่าไฟยูนิตละ 3.96 บาท)