เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro กินไฟเท่าไหร่ ถ้าตีเป็นเงินค่าไฟต่อวันกี่บาท สำหรับเปิด วันละ 12 ชม.

 เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro กินไฟ 43 WATT ค่าไฟวันละ 1.58 หรือเดือนละ 47.52 บาท กรณีเปิดวันละ 8 ช.ม. หากเปิด 12 ช.ม.ต่อวันๆ ละ 2.37 บาท เดือนละ 71.10 บาท (ค่าไฟยูนิตละ 3.96 บาท)