เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น AP3000 มีกลิ่นโอโซน เทียบกับ เครื่องโอโซนยี่ห้ออื่น อย่างไร

  มีกลิ่นแต่น้อยมาก เนื่องจากโอโซนถูกควบคุมให้ออกมาในระดับต่ำ 0.02-0.04 PPM Away Mode ให้เปิดกรณีไม่มีคนอยู่เท่านั้น ใช้กำจัดกลิ่นบุหรี่หรือกลิ่นสารเคมี, ผงหมึก เท่านั้น

                                                                  

 (ไม่จำเป็นต้องใช้โหมดนี้ สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป)บางยี่ห้อใช้โอโซนในการกำจัดเชื้อโรค จึงต้องใช้ความเข็มข้นสูงและอันตราย ส่วนรุ่น Air&Surface Pro ใช้ RCI ฆ่าเชื้อโรค