เครื่องฟอกอากาศ AP3000 มีกลิ่นโอโซน เทียบกับ เครื่องโอโซนยี่ห้ออื่น อย่างไร

       มีกลิ่นแต่น้อยมาก เนื่องจากโอโซนถูกควบคุมให้ออกมาในระดับต่ำ 0.02-0.04 PPM Away Mode ให้เปิดกรณีไม่มีคนอยู่เท่านั้น ใช้กำจัดกลิ่นบุหรี่หรือกลิ่นสารเคมี, ผงหมึก เท่านั้น

 (ไม่จำเป็นต้องใช้โหมดนี้ สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป)บางยี่ห้อใช้โอโซนในการกำจัดเชื้อโรคจึงต้องใช้ความเข็มข้นสูงและอันตรายของ AP3000 ใช้ RCI ฆ่าเชื้อโรค