เครื่องฟอกอากาศ AP3000 ค่าใช้จ่ายหลังจากซื้อไปแพงไหม

  เครื่องบำบัดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ AP3000 มีค่าใช้จ่ายหลังซื้อคืออะไหล่เปลี่ยนหลอด RCI ทุก 2 ปี หรือ20,000 ช.ม.  ส่วน Pate Ozone (600 ชม.ใช้เฉพาะกิจเท่านั้น หากไม่เปิดAway Mode ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ เครื่องใช้งานได้ปกติ ด้วยโหมด RCI)  ระยะเวลาการเปลี่ยน RCI  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าเปิดกี่ชม.ต่อ 

1 วัน หากเปิด 8 ช.ม/วัน.  ประมาณ 6 ปี หากเปิด 12 ช.ม/วัน. ประมาณ 4 ปี หากเปิด 24 ช.ม/วัน. ประมาณ 2 ปี

         ส่วน Plate โอโซน 600 ช.ม. ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยจะไม่ได้ใช้ หรือใช้เฉพาะกำจัดกลิ่นเหม็นจากสารเคมีรุนแรงเปิดครั้งละประมาณ 2 ช.ม. (กรณีไม่มีคนอยู่เท่านั้น) ราคาอะไหล่ตามหน้า Web: รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ
(จะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆ)