เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro ค่าใช้จ่ายหลังจากซื้อไปแพงไหม

  เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro มีค่าใช้จ่ายหลังซื้อคืออะไหล่เปลี่ยนหลอด RCI ทุก 1 ปี หรือ 8,700 ช.ม.  ระยะเวลาการเปลี่ยน RCI  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าเปิดกี่ชม.ต่อ 1 วัน หากเปิด 8 ช.ม/วัน.  ประมาณ 2.5 ปี หากเปิด 12 ช.ม/วัน. ประมาณ 2 ปี หากเปิด 24 ช.ม/วัน. ประมาณ 1 ปี