เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น AP3000 ที่หน้าจอ LCD มีการแจ้งเตือนในส่วนของการบำรุงรักษาบ้างไหม

   - ไฟกระพริบหน้าจอทุก 1-2 เดือน ถูกตั้งเวลาจากโรงงาน แจ้งล้างตัวกันฝุ่นด้านหลังเครื่องและต้องเป่าให้แห้ง  จะล้างบ่อยในช่วงใช้เครื่องแรกๆ (ขึ้นอยู่กับสถานที่ลูกค้าอยู่)  หลังใช้เครื่องเป็นประจำฝุ่นฝอยขาวจะน้อยลง   สามารถมองเห็นได้จากตะแกรงด้านหลังเครื่อง หากมองไม่เห็นฝุ่นขาว ติดตัวป้องกันฝุ่นหลังเครื่อง สามารถ กดปุ่ม Reset ค้างไว้ 3 วินาที  และใช้งานปกติได้เลย โดยไม่ต้องล้างและเป่าหลังเครื่อง

 (ข้อควรระวัง) ต้องแน่ใจว่าไม่มีฝุ่นขาวหนาติดตัวกันฝุ่นจริงๆ การล้างน้ำตัวกันฝุ่นต้องเป่าให้แห้งสนิทจริงๆ ด้วยลมเย็น

         - หน้าจอแจ้งเตือน Replace RCI Cell เมื่อต้องการเปลี่ยน RCI  (จำเป็นต้องเปลี่ยน สำคัญที่สุดในครื่อง)

         - หน้าจอแจ้งเตือน Replace Plate เมื่อต้องการเปลี่ยนแผ่น Plate โอโซน (เฉพาะกิจไม่ค่อยใช้ไม่ต้องปลี่ยน เครื่องใช้งานได้ปกติ)

 

 

  • มีบริการหลังการขาย หากต้องการให้เข้าไปล้างเครื่องติดต่อได้ที่ 063-246-2614