เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro ต้องตั้งที่สูงใช่ไหม

 เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro ควรตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร หรือบนหลังตู้ ฝั่งเดียวกับแอร์ เพื่อให้แอร์ดึง RCI ไปกำจัดกลิ่นอับชื้นและฆ่าเชื้อราในแอร์ ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด 

ไม่ควรวางพื้น จะทำให้เครื่องทำงานหนัก การฟุ้งกระจายของ H2O2 จากที่สูงจะป้องกันคนที่อยู่ในพื้นที่ได้ดี และช่วยดูแลปอดให้แข็งแรง เนื่องจากการหายใจที่ปราศจากเชื้อโรค เชื้อรา และสารพิษในอากาศ