RCI หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) สามารถกำจัดเชื้อโรคอะไรได้บ้าง

  เชื้อรา , สปอร์รา ,แบคทีเรีย,ไวรัส , ไข้หวัดนก ,โรคซา  เชื้อโรคตั้งต้น และเชื้อโรคร้ายแรงได้หลายชนิดตามกราฟและอื่นๆ  เป็นต้น