ระบบ ION ของ เครื่องบำบัดอากาศ รุ่น Air&Surface Pro มีประจุบวกและประจุลบใช่หรือไม่

 ใช่ เพื่อทำให้อากาศฝุ่นฝอยขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (เป็นอันตราย) รวมถึงฝุ่น PM2.5 (สามารถเข้ากระแสเลือดโดยตรงได้ และเป็นอันตราย) เพียงถูหรือดูดฝุ่นเป็นประจำ ฝุ่นก็จะหายถาวร (ไม่เป็นอันตรายกับปอด)

ION หรือประจุ +,- ทำให้ฝุ่นมีน้ำหนักขนาดใหญ่ตกลงสู่พื้น (ฝุ่นที่เรามองเห็น เราทำความสะอาดได้ อันตรายน้อยกว่า PM2.5)