ระบบ ION ของ AP3000 มีประจุบวกและประจุลบใช่หรือไม่

 ใช่ เพื่อทำให้อากาศฝุ่นฝอยขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น (เป็นอันตราย) ให้มีขนาดใหญ่ตกลงพื้น เพียงถูหรือดูดฝุ่น ฝุ่นก็จะหายถาวร (ไม่เป็นอันตรายกับปอด)