คำตอบ ข้อ 18

                สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสต่างๆที่เราใช้ของร่วมกัน โดยสามารถฆ่าเชื้อในอากาศ ภายใน 3 นาที 

หากเป็นหน่วยงานที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก หรือโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สามารถใช้โหมด RCI 2 cells (A Pure x2) เพื่อกำจัดเชื้อโรคแบบเร่งด่วน เสื้อผ้า, หน้า, ผม ถูกคลีนด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างรวดเร็ว (หยุดการแพร่ระบาด ในพื้นที่ๆเปิดเครื่อง) Safe Zone