ABOUT US

Activtek Environmental

เป็นบริษัทที่ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการวางระบบการดูแลอากาศภายในอาคาร ภายใต้ระบบ LEED
ระบบสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดย U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่ง Activtek ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ U.S. Green Building Council (USGBC) เช่นกัน 


Activtek Environmental เป็นบริษัทในเครือของ Aerus L.L.C.  เริ่มแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2467
ในชื่อ Electrolux เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมในอาคาร
ที่สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ ตั้งแต่ระบบการดูแลพื้นที่ล้ำสมัย ไปจนถึงระบบฟอกอากาศและน้ำ
สำหรับธุรกิจและครัวเรือนกว่า 50 ล้านแห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และยังเป็นผู้ถือลิขสิทธิ๋เทคโนโลยี RCI Radiant Catalytic Ionization อีกด้วย 

 

เทคโนโลยี RCI ของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็น Space Technology ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก Space Foundation สัดกัดองค์การ NASA ซึ่งมีหน้าที่คิดค้น วิจัยนวัตกรรมสำหรับใช้ในอวกาศ เช่น ระบบฟอกอากาศ ชุดนักบินอวกาศ สารเพิ่มประสิทธิภาพแก่เชื้อเพลิง เป็นต้นปัจจุบันมีงานวิจัยมากกว่า 200 รายการ และ งานวิจัยบางส่วนถูกนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ให้มนุษยชาติได้มีโอกาสใช้ โดยการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ให้แก่องค์กรที่มีศักยภาพ  ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การ NASA เท่านั้น    

 
Activtek Environmental เข้าสู่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2551 ดำเนินงานโดย
บริษัท ซี เจ คอมไบน จำกัด บริษัทชั้นนำด้านความปลอดภัยในอากาศผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำต่างๆ โรงพยาบาล สถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงแรม กลุ่มบริษัท ครัวเรือน และอื่นๆอีกมากมาย